თეზაურუსიb

Blogipelago

ბლოგიპელაგი, იგივეა, რაც ბლოგოსფერო. კულტურული და ინტელექტუალი გარემო, რომელშიც იქმნება, იწერება და იკითხება ბლოგები. აერთიანებს საკუთრივ ბლოგებს, მათ მწერლებსა და მათ მკითხველებს. ტერმინი მედიის ბრიტანელ მკვლევარს ჯოდი დინს (Jodi Dean) ეკუთვნის.

კომენტარები: