ლექსიკონიb

blow by blow

დეტალურად, სიტყვასიტყვით

 

Staff tweet blow-by-blow account of sackings - თანამშრომლები „ტვიტერში“ ხალხის გაგდების ამბავს დეტალურად განიხილავდნენ [“Staff tweet blow-by-blow account of sackings”]

კომენტარები: