ლექსიკონიb

blow off steam

ბოლის გამოშვება, სიბრაზისგან დაცლა

 

After a 95-83 loss in Chicago that he called "very, very frustrating," Kobe Bryant needed to blow off some steam - ჩიკაგოს 95-83-იანი წლების ძალიან შემაწუხებელი დამარცხების შემდეგ კობი ბრიანტს ბოლის გამოშვება სჭირდებოდა [USA Today, ”Kobe Bryant plays piano in full winter coat to blow off steam”]

კომენტარები: