ლექსიკონიb

blow one's own horn

თავის შექება

 

I believe that members of the black community need to blow their own horn about all of the wonderful things that are happening within their community - ჩემი აზრით, შავკანიანმა მოსახლეობამ თავად უნდა შეიქოს თავი იმ დადებითი მოვლენების გამო, რომლებიც მათთან ხდება [“Community's diversity should be reflected in the paper”]

კომენტარები: