ლექსიკონიb

blow out of the water

გაცამტვერებული

 

{We will} play them again the next weekend and come in and make adjustments, work on what we needed to fix and come out the next weekend and just blow them out of the water – {ჩვენ} ამ გუნდებს ისევ შევხვდებით შემდეგ კვირას და თამაშს გამოვასწორებთ, ვივარჯიშებთ, რაზეც საჭიროა და მომდევნო შეხვედრისას მათ უბრალოდ გავაცამტვერებთ [”Men’s basketball rolls to two easy wins”]

კომენტარები: