ლექსიკონიb

blow the whistle

განგაშის ატეხვა

 

And it’s taken the Guild to 'blow the whistle' on it, and naturally we’re getting all the thanks that whistleblowers often get - გილდს ევალება, განგაში ატეხოს და ჩვენც, ბუნებრივია, ამისათვის მადლობას გადაგვიხდიან ["No thanks for blowing whistle on HMR cheats: Guild”]

კომენტარები: