ლექსიკონიb

blow your own trumpet

თავის ქება

 

Don't be frightened to blow your own trumpet. Clearly state your achievements in relevant and similar jobs and don't be shy about waxing lyrical about them - თავის ქების ნუ მოგერიდებათ. ღიად განაცხადეთ თქვენი მიღწევების შესახებ და ეს ყველაფერი მოურიდებლად შეალამაზეთ სიტყვებით [The Guardian, “To bin or not to bin: how head teachers sift job applications”]

კომენტარები: