ლექსიკონიb

blowing up

  1. აფეთქება
  2. განაჩენი, დატუქსვა, გაჯორვა, სასტიკი საყვედური

 

Georgia accused Russia on October 24th of blowing up a bridge between the Gali district and the neighbouring Zugdidi district in Georgia proper, effectively making transit near-impossible for the ethnic Georgian population of Gali - საქართველომ რუსეთს 24 ოქტომბერს გალსა და ზუგდიდს შორის დამაკავშირებელი ხიდის აფეთქებაში დასდო ბრალი, რითაც გალში მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველებს მიმოსვლის საშუალება მოესპოთ [The Economist, “Georgia may face more turmoil”]

კომენტარები: