ლექსიკონიb

Bob's your uncle

ჩემი სახელი უხსენე; გავლენიანი ნაცნობობა

 

Just outfit a robot with a microphone, camera, screen, Internet connection, a doctor on the other end, and Bob’s your uncle - მთავარია, რობოტს ჰქონდეს მიკროფონი, კამერა, ეკრანი, ინტერნეტთან კავშირი, კარგი ექიმიც უნდა გყავდეს და გავლენიანი ნაცნობობაც გქონდეს; სულ ესაა [“Autonomous Healthcare Robot, RP-Vita, Gains FDA Approval”]

კომენტარები: