ლექსიკონიb

bolt from the blue

მოულოდნელად, თვალის დახამხამებაში

 

This has come as a bolt from the blue and Unite, along with other unions, will be seeking discussions with management - ეს აბსოლუტურად მოულოდნელი იყო და ახლა ერთობა სხვა კავშირებთან ერთად მენეჯმენტთან დაიწყებს მოლაპარაკებას [“Unite: Liverpool NHS job losses ‘a bolt from the”]

კომენტარები: