ლექსიკონიb

bone of contention

სადაო საგანი

 

One bone of contention between the dueling antitrust experts will be the likely role of “craft beers” or microbrews in the coming years - მომავალ წლებში ანტიმონოპოლისტ მოდუელე ექსპერტებს შორის დავის ერთ–ერთი საგანი ქარხნული წესით მიკროსახარშებში დამზადებული ლუდის როლის მსგავსი იქნება [Forbes, ”With InBev Suit, Feds Fight To Keep Beer Cheap For Young Blue-Collar Men. Maybe That's Not A Good Idea”]

კომენტარები: