ლექსიკონიb

bone to pick

საქმის გარკვევა

 

Many attacks on government facilities have come from China in recent years, however, domestic hackers also frequently have a bone to pick with the government - ბოლო წლების განმავლობაში მთავრობაზე თავდასხმების უმეტესობა ჩინეთიდან განხორციელდა, მაგრამ ადგილობრივ ხაკერებსაც აქვთ საქმე გასარკვევი [“U.S. DOE: We Got Hacked”]

კომენტარები: