თეზაურუსიb

Bookmark

სანიშნე. ბმული ვებსაიტის მისამართთან, რომელიც ინახება მომახმარებლის მიერ მუშაობის შემდეგ სეანსებში გამოსაყენებლად.

კომენტარები: