თეზაურუსიb

Boomerang Response

პასუხი–ბუმერანგი. მედიური შეტყობინების შედეგი, რომელიც აუდიტორიაში დაგეგმილის (სასურველის) საპირისპირო რეაქციას იწვევს

კომენტარები: