ლექსიკონიb

both ends meet

თავის რჩენა, ფულის გაჭირვებით შოვნა

 

All of them work as laborers to make both ends meet - ისინი მძიმედ მუშაობენ, რომ თავი ირჩინონ [“A Kusunda's confession: Life in the wild was happier“]

კომენტარები: