ლექსიკონიb

both sides

ორივე მხარე

 

In the recent duels between cyberattackers and defenders of WikiLeaks, both sides mostly fired blanks - ბოლოდროინდელ ბრძოლებში კიბერთავდამსხმელებსა და WikiLeaks-ის პროექტის დამცველებს შორის, ორივე მხარე ერთმანეთს ძირითადად „ფუჭ ტყვიებს ესროდა“ [Foreign Policy; Robert HaddickThis Week at War: Lessons from Cyberwar I“]

კომენტარები: