ლექსიკონიb

bounce ideas (off )

იდეების ჩამოყრა

 

This is far better done in person, when students come together to bounce ideas off of each other - პირადი შეხვედრები ბევრად უკეთესია, როდესაც სტუდენტები შეიკრიბებიან და ერთად ჩამოყრიან იდეებს [“The online classroom: it’s virtually necessary”]

კომენტარები: