ლექსიკონიb

bounce off the walls

კედლებს ასკდება

 

He was bouncing off the walls. He was so excited - ის კედლებს ასკდებოდა, ძალიან აღელვებული იყო [“Little Tigers take historic step PHS fencers compete in first district tournament”]

კომენტარები: