ლექსიკონიb

bound for

რაიმე პუნქტის მიმართულებით სვლა {ის სახლისკენ მიემართება, მიეშურება...}

 

One Turkish-operated ship was bound for Abkhazia carrying a supply of fuel - ერთი ნავთობით დატვირთული თურქული გემი აფხაზეთისკენ მიემართებოდა [RFE/RL, Brian WhitmoreOne Year After 'Independence'“]

კომენტარები: