თეზაურუსიb

Bowdlerize

წიგნიდან ყველაფერი ზედმეტის, უხამსისა და და ოდიოზურის (ვისმე შეხედულებით) ამოყრა, გამოტოვება. სიტყვა წარმოდგება დოქტორ თომას ბაუდლერის (ბოუდლერის) გვარისგან, რომელმაც 1818 წელს გამოსცა წიგნი "საოჯახო შექსპირი". ამ წიგნში დაბეჭდილი შექსპირის ნაწარმოებებიდან ამოღებული იყო ბაუდლერის აზრით უხამსი და უხეში სიტყვები და გამონათქვამები, რომელთა წარმოთქმა ხმამაღლა და ბავშვების თანდასწრებით არ შეიძლებოდა". ამ მოვლენას დღესაც ხშირად მიამრთავენ: შესაბამის სიტყვებს და გამონათქვამებს არა მარტო ირებენ, არამედ "აჩუმებენ", ხმაურს ადებენ და ა. შ. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როცა კომუნიკაციის პროდუქტის, შეტყობინების მიმღები ფართო აუდიტორიაა.

კომენტარები: