ლექსიკონიb

box clever

ჭკუის ხმარება

 

He needed to box clever against Abraham: he did - აბრაჰამის დასამარცხებლად მას ჭკუა უნდა ეხმარა და ასეც მოიქცა [“Savage? You're too smart for that, Carl”]

კომენტარები: