ლექსიკონიb

brain drain

მაღალი ანაზღაურება ემიგრანტებისთვის

 

I have always been of the opinion that the so-called brain drain will later turn to major gain for the developing region - მე ყოველთვის ვფიქრობდი, რომ ნიჭიერი ემიგრანტებისთვის მაღალი ანაზღაურება განვითარებადი რეგიონისთვის ძალიან მომგებიანი გახდებოდა [The Guardian, “Letters: So-called brain drain proving a net gain for developing countries”]

კომენტარები: