თეზაურუსიb

Brainwashing

იდეოლოგიური დამუშავება, "ტვინის გამორეცხვა". მიზანმიმართული მცდელობა, ძალისხმევა მავანის შეხედულებებისა და დამოკიდებულებების შესაცვლელად სხვადასხვა ხერხის გამოყენებით;  უფრო კონკრეტულად იგი აღნიშნავს პოლიტიკური შეხედულებებისა და რწმენების "გამორეცხვას" და მცდელობას, ისინი იმ ჯგუფის, პარტიის, მოძრაობის ან ერის შეხედულებებით იქნას ჩანაცვლებული, რომლის მიზანსაც ეს ცვლილება წარმოადგენს.

კომენტარები: