ლექსიკონიb

brake down

მოშლა, დანგრევა, განადგურება

 

But that unity has broken down over the past three years – მაგრამ ბოლო სამი წლის განმავლობაში ეს ერთობა მოიშალა [Paul Rimple, Fred Weir, The Christian Science Monitor, „Russia, Georgia remain in distrustful deadlock on anniversary of 2008 war“]

კომენტარები: