თეზაურუსიb

Brand

სავაჭრო მარკა, ნიშანი ან სიმბოლო, გამოსახული პროდუქტზე.

კომენტარები: