ლექსიკონიb

bread and circuses

პური და სანახაობა

 

He has kind of a ‘bread and circuses’ approach to Woodbury doesn’t he? - ვუდბერის საკითხიდან ყურადღების გადატანას ის „პურისა და სანახაობის“ მეთოდით ცდილობს, არა? [“We chatted to The Walking Dead's David Morrissey about season three, the Governor, terrorism, and Doctor Who”]

კომენტარები: