ლექსიკონიb

bread-and-butter

  1. ყოველდღიური, ჩვეულებრივი, პროზაული;
  2. ბავშვური, უმწიფარი
  3. საარსებო მინიმუმი, პური და წყალი, სიკვდილ-სიცოცხლის საკითხი

     

 

In contrast to previous polls, this round of elections has focused largely on bread-and-butter issues of local governance - წინა არჩევნებისგან განსხვავებით, არჩევნების ეს რაუნდი მეტწილად ადგილობრივი მმართველობის ყოველდღიურ პრობლემებზე იყო კონცენტრირებული [RFE/RL, Brian WhitmoreGeorgian Exit Polls Show Incumbent Ugulava Winning Reelection As Tbilisi Mayor“]

I am compelled to ask if the Israeli public has gone into denial mode, giving priority to issues of “bread and butter” over those of “life and death"- მებადება კითხვა - იქნებ ისრაელის საზოგადოება რეალობას უარყოფს და მატერიალურ საკითხს სიკვდილ-სიცოცხლის საკითხზე მაღლა აყენებს? [“A Psychologist Views Israel's Bread & Butter Dilemma”] 

კომენტარები: