ლექსიკონიb

breadwinner

მარჩენალი, შემომტანი

 

Yesterday I had lunch with an old friend. His brother is a 'stay at home' dad, with his wife the breadwinner in the family - გუშინ ჩემს მეგობართან ერთად ვისადილე. მისი ძმა სახლში რჩება და ბავშვებს უვლის; მაშინ, როდესაც ოჯახში შემომტანი მისი ცოლია [The Telegraph, “Why are female breadwinners still 'taboo'”]

კომენტარები: