ლექსიკონიb

break away

  1. გაქცევა, თავის დაღწევა (ვიღაცისგან)
  2. გამოყოფა, მოწყვეტა (რაღაცისგან)

 

Abkhazia, along with South Ossetia, another polity which has broken away from Georgia, was recognized as independent states by Russia following the Russia Georgia war of 2008 - აფხაზეთი სამხრეთ ოსეთთან ერთად (მეორე რესპუბლიკა, რომელიც საქართველოს გაემოეყო) დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად რუსეთმა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ აღიარა [The Faster Times, Lincoln MitchellWhat Vanuatu’s Recognition of Abkhazia Might Mean“]

კომენტარები: