ლექსიკონიb

break down

  1. გატეხვა
  2. გაუარესება (ჯანმრთელობის)
  3. დაშლა (ნაწილებად) , გაყოფა, დანაწევრება; კლასიფიცირება; ანალიზი
  4. ჩამოშლა (ნაწილებად)
  5. ჩაშლა; მარცხი
  6. წონასწორობიდან გამოსვლა
  7. ქიმ. დახლეჩა, დაყოფა (რაიმე ნივთიერების)

 

Talks between them in Geneva on October 15th (...) broke down before they could even start, reportedly because Georgia refused to let Abkhaz and South Ossetian representatives participate in the plenary session along with the other state-level participants - 15 ოქტომბერს მათ შორის ჟენევაში დაგეგმილი მოლაპარაკებები დაწყებამდე ჩაიშალა, რადგან, როგორც ამბობენ, ქართულმა მხარემ აფხაზებისა და ოსების წარმომადგენლები სხვა სახელმწიფო დონის მონაწილეებთან ერთად პლენარულ სესიაზე არ დაუშვა [The Economist, “Georgia may face more turmoil”]

კომენტარები: