ლექსიკონიb

break even

არც მოგებაზე მუშაობა და არც - წაგებაზე

 

Tobbacomajor business is expected to break even in the next fiscal - სავარაუდოდ, თამბაქოს ბიზნესი შემდეგ ფისკალურ განაკვეთში არც მოგებაზე იმუშავებს და არც - წაგებაზე [“ITC's FMCG biz to break even in FY14: Credit Suisse”]

კომენტარები: