ლექსიკონიb

break heart

გულის გატეხა

 

Can the pain of losing that little love break your heart, literally? - შეუძლია თუ არა დაკარგული სიყვარულისგან მოყენებულ ტკივილს რეალურად გულის გატეხა? [”A Valentine's special: Mending a broken heart”]

კომენტარები: