ლექსიკონიb

break the law

კანონის დარღვევა

 

He said that government officials would not be prosecuted unless they had broken the law – მან განაცხადა, რომ ჩინოვნიკების წინააღმდეგ სამართლებრივი დევნა არ განხორციელდებოდა, მაგრამ ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი მათ კანონის დარღვევის შემთხვევები არ დაუდასტურდებათ [Guardian, Luke Harding, Miriam ElderGeorgia's president Saakashvili concedes election defeat“]

კომენტარები: