ლექსიკონიb

break up

  1. შეწყვეტა, დასრულება, დამთავრება; დახურვა (არდადეგებზე სკოლისა);
  2. დაშლა, დანგრევა (ჯგუფისა, კომპანიისა, ოჯახისა);
  3. დასუსტება;
  4. დაშლა, დაყოფა (ნაწილებად)

 

EU has there [an important role] of really trying to break up frozen conflicts - ევროკავშირს იქ გაყინული კონფლიქტების დასრულების {მნიშვნელოვანი როლი} აქვს [RFL/RL; Ahto LobjakasEU Frustrated By South Caucasus Divisions“]

In November 2007, police violently broke up antigovernment protests in central Tbilisi - 2007 წლის ნოემბერში პოლიციამ თბილისის ცენტრში ანტისამთავრობო გამოსვლები სასტიკი მეთოდებით დაშალა [RFE/RL, Brian WhitmoreGeorgia's Cycle Of Violence Reflects Dysfunctional Politics“] 

კომენტარები: