ლექსიკონიb

breakaway (region\province\republic\state)

  1. გამოყოფილი, ცენტრს მოწყვეტილი (რეგიონი/პროვინცია/რესპუბლიკა/სახელმწიფო);
  2. მტვრევადი, მსხვრევადი

 

No one could accuse the world’s great powers of consistency in their treatment of small “breakaway states” - ვერავინ ვერ დაადანაშაულებს მსოფლიო ზესახელმწიფოებს იმაში, რომ ისინი თანმიმდევრულები არიან პატარა „ცენტრს მოწყვეტილი სახელმწიფოების“ მიმართ [openDemocracy; Magdalena Frichova GronoAbkhazia and the promises of princes”]

კომენტარები: