ლექსიკონიb

brevity is the soul of wit

გრძელი სიტყვა მოკლედ ითქმის

 

Brevity is the soul of wit. And in the spirit of this mesage, enough said on this one - გრძელი სიტყვა მოკლედ ითქმის და ამ მესიჯის აზრმა საკმაოდ გარკვევით გამოხატა აზრი [“Power Play: Stop before the last sentence”]

კომენტარები: