ლექსიკონიb

bridge the gap

კავშირის დამყარება, ხიდის გადება

 

Attendants, who spoke on the condition of anonymity, were almost entirely unanimous in saying that much must be done to bridge the gap between the Greek system and the LGBTQ community - დამსწრეები, რომლებიც ანონიმურობის შენახვის პირობით ლაპარაკობენ, საკუთარ ვინაობას სულაც არ ამხელდნენ, როდესაც ამბობდნენ, რომ ბერძნულ სისტემასა და LGBTQ საზოგადოებას შორის კავშირი უნდა დამყარებულიყო [“LGBTQ, Greek communities work to bridge the gap with each other”]

კომენტარები: