ლექსიკონიb

brief guide

მინი-სახელმძღვანელო

 

A brief guide to electoral fraud for the busy despot - არჩევნების გაყალბების მინი-სახელმძღვანელო მოუცლელი დესპოტებისთვის [The Economist, “How to rig an election”]

კომენტარები: