ლექსიკონიb

bright-eyed and bushy-tailed

ენერგიით სავსე

 

Onthe first day of work, most folks show up not too dissimilar from how we enter the world - bright-eyed and bushy-tailed with pretty much nothing but ourselves – სამსახურში პირველ დღეს ხალხი ძირითადად ერთნაირად იქცევა და ეკიდება ახალ საქმეს - ენერგიით სავსეები ვართ, მაგრამ ბევრი არაფერი შეგვიძლია [“Hoarding at the office: Do I have a problem?”]

კომენტარები: