ლექსიკონიb

bring back

დაბრუნება; აღდგენა

 

They are no longer worried about a possible military effort by Tbilisi to bring Abkhazia back under its control - ისინი აღარ სწუხან იმის გამო, რომ თბილისმა აფხაზეთის დასაბრუნებლად შეიძლება სამხედრო ძალას მიმართოს [The Faster Times; Lincoln Mitchell "The Abkhaz Dilemma and the Czar’s Dog"]

კომენტარები: