ლექსიკონიb

bring forward

  1. წარდგენა;
  2. გადატანა

 

Among their demands was the bringing forward of parliamentary elections - მათ მოთხოვნათა შორის საპარლამენტო არჩევნების გადატანაც იყო [The Economist, „Georgia's protests“]

კომენტარები: