ლექსიკონიb

bring on board

საქმეში შემოყვანა, ჩართვა; გუნდში გაწევრიანება

 

He had hoped to bring on board rural youth – ის სოფლის ახალგაზრდობის საქმეში ჩართვას ვარაუდობდა [”Speculation over Ramphele’s plans”]

კომენტარები: