ლექსიკონიb

bring someone to book

დასჯა, პასუხისგებაში მიცემა

 

Culprits found to have mismanaged these funds would be brought to book - დამნაშავეები, რომლებიც ამ ფონდებს ცუდად განაგებდნენ, პასუხისგებაში გადაეცემიან [“If I was sports minister for 3 months”]

კომენტარები: