ლექსიკონიb

bring something or someone into line

გათანაბრება, გატოლება, შესაბამისობაში მოყვანა

 

There is the highly restrictive 2008 Law on Occupied Territories (adopted under the "emotional impact of the August war," observes Haber), amended in early 2010 to bring it in line with Venice Commission recommendations - 2008 წლის კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, რომელიც სერიოზულ შეზღუდვებს აწესებს (ჰაბერის შეფასებით, ის „აგვისტოს ომის ემოციური ზემოქმედების ქვეშ“ არის მიღებული) 2010 წელს ჩასწორდა, რათა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან მოსულიყო შესაბამისობაში [RFL/RL; Ahto LobjakasGeorgia's Lonely Unilateralisms“]

კომენტარები: