ლექსიკონიb

bring to mind

გახსენება, შეხსენება; მოგონება

 

Recent events in Georgia bring to mind the scene in the classic 1980s comedy A Fish Called Wanda - ბოლოდროინდელი მოვლენები საქართველოში მოგაგონებთ სცენას 1980-იანი წლების კლასიკური, კომედიური ჟანრის ფილმიდან „თევზი, სახელად ვანდა“[The Faster Times, Linkoln MitchellA Fish Called Georgia“]

კომენტარები: