თეზაურუსიb

British Television Advertising Awards

სატელევიზიო რეკლამების ყოველწლიური დაჯილდოება ლონდონში, დიდ ბრიტანეთში

კომენტარები: