თეზაურუსიb

Broadsheet

დიდი, ფართო ფორმატის გაზეთი, სოლიდური, რესპექტაბელური გამოცემა. ამგვარი ტიპის გაზეთებს განეკუთვნებიან The Times და The New York Times. ამ ტერნიმის საწინააღმდეგო ტერმინია ტაბლოიდი, მცირე ფორმატის მქონე ნაკლებად ან არარესპექტაბელური გამოცემა. (იხილეთ Tabloid)

კომენტარები: