თეზაურუსიb

Browser

ბრაუზერი. კომპიუტერული პროგრამა, რომლითაც შესაძლებელი ხდება ვებ–იდან დოკუმენტების ჩამოტვირთვა და ჩვენება.

კომენტარები: