ლექსიკონიb

brush aside

არაფრად ჩაგდება, იგნორირება; ხელის აქნევა, თავიდან მოცილება, გვერდის ავლა

 

Biden brushed aside French President Nicolas Sarkozy's musings - ბაიდენმა არაფრად ჩააგდო საფრანგეთის პრეზიდენტის, ნიკოლა სარკოზის მსჯელობები [RFL/RL; Ahto LobjakasMunich Through The (Non-American) Looking Glass“]

კომენტარები: