ლექსიკონიb

bureaucratic procedure

ბიუროკრატიული პროცედურა

 

Some citizens used their TV time to give a big shout-out to the leader for infrastructure upgrades and simplified bureaucratic procedures - ზოგიერთმა მოქალაქემ სატელევიზიო დრო იმისთვის გამოიყენა, რომ თავისი ლიდერისათვის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციისა და გამარტივებული ბიუროკრატიული პროცედურების გამო საჯაროდ ეთქვა მადლობა [Eurasianet.org, Giorgi Lomsadze The Misha Show, Live and Unedited“]

კომენტარები: